Strona główna » Blog » Studia przypadków » ERIF upraszcza komunikację

ERIF upraszcza komunikację

Typowy regulamin jest tak prosty, jak charakter maltańczyka – rozumiesz go, ale co do zasady tylko wtedy, gdy na niego długo patrzysz.

Niewielu organizacjom wystarcza odwagi, by gruntownie uprościć swoją komunikację. A już nieliczne otwarcie pokazują efekty swojej pracy i pozwalają je publicznie analizować. To właśnie zrobiła firma ERIF, która skorzystała z Logiosa Badacza, by ocenić efekt zmiany języka.

ERIF ma nową stronę internetową. Napisali o tym niedawno na LinkedIn. Co ciekawe, na nowej stronie klienci znajdą nie tylko uproszczone treści, ale też zgodne z zasadami plain language dokumenty (do pobrania). To pierwsze biuro informacji gospodarczej, które wprowadziło zasady prostego języka do dokumentów formalnych (wnioski, pisma, regulaminy).

WWW

Strona internetowa ERIF ma sporo kategorii tematycznych o różnym stopniu trudności. Nowa wersja uzyskuje bardzo wysoki wskaźnik prostoty języka. Mierzymy go indeksem PLI (Plain Language Index):

Stara i nowa strona ERIF. Plain Language Index

Formularze

Dobre wrażenie robi też zmiana estetyki i struktury formularzy. Oto metamorfoza jednego z nich:

Stary i nowy formularz ERIF

Regulamin prawdę ci powie

Prawdziwym testem prostojęzyczności są jednak zawsze regulaminy. Wiele firm decyduje się uprościć treści WWW, pisma, mejle, ale ideę klarowania języka trzyma z dala od firmowych prawników i strzeżonych przez nich regulaminów.

Jak zatem wygląda przykładowy nowy regulamin w ERIF? Jakie zasady prostego języka firma wprowadziła do tak trudnego dokumentu?

Techniki prostego języka

Spójrzmy najpierw z lotu ptaka: na layout (po lewej – przed, po prawej – po):

Linearny (po lewej) i modułowy (po prawej) layout regulaminu ERIF.

Linearność tekstu zastępuje modułowość. ERIF wzmacnia też kolorem nawigację ze śródtytułów i wprowadza elementy myślenia wizualnego. Sam tekst zaś rozpoczyna się od relacyjnego wstępu.

Głębsze wejście w tekst przynosi nowe techniki prostego języka. Pojawia się wylewna czułość hatuhy 🙂 (no dobrze: efekt H2H, czyli MY do TY). Wielką literę prawniczą (zwaną dalej Literą) zastępuje pogrubienie terminów. Słownik wylatuje na koniec, a tekst właściwy uzupełniają wizualne sekcje wspomagające:

Nowy regulamin ERIF: ciągła numeracja i sekcje wspomagające.

Wszystko pięknie, ale co z gramatyką? Czy autorom udało się uniknąć długich jak tasiemce zdań? Czy powstrzymali się od bezosobowych uników nieśmiałego zięcia?

Rzeźbić czy zaorać?

Aby obiektywnie ocenić język nowego regulaminu, musimy go porównać ze starym. Dopiero wtedy poznamy prawdziwą głębokość upraszczania. Upraszczacze z ERIF mogli bowiem pracować nad tekstem jak rzeźbiarze – tzn. poprawiać każde zdanie. Mogli też zamienić się w rolników – zaorać stary tekst i napisać go od nowa. Którą drogę wybrali?

Spróbujmy się dowiedzieć, w jakim stopniu oba teksty spełniają wymagania standardu prostego języka.

Logios dla Badacza

Najpierw mierzymy nowym Logiosem 10 cech stylu, które w największym stopniu decydują o zrozumiałości tekstu. Wykresy przypominają tory pływackie. Normę prostego języka spełnia 0/10 parametrów. Pływacy starego regulaminu nawet nie drgnęli 🙂

Stary regulamin ERIF: 10 cech stylu.

Nowy regulamin wypada dużo lepiej. 5 pływaków osiągnęło dobry wynik.

Nowy regulamin ERIF: 10 cech stylu.

Aż 4 parametry osiągają wartość idealną: obecność nadawcy, obecność odbiorcy, rzeczownikowość stylu, zaimkowość. Trudne wyrazy też są w normie. Blisko dobrej wartości są wyrazy najczęstsze i nieprzystępna gramatyka (np. strona bierna). Słabo wypadają tylko 3 cechy: długość zdania, terminologia i urzędyzmy.

Porównanie pod względem Plain Language Index nie pozostawia złudzeń:

Plain Language Index regulaminów ERIF.

Prostota języka nowego regulaminu ERIF osiąga aż 61%. Stary regulamin jest tak prosty, jak charakter maltańczyka – praktycznie nie da się go zrozumieć 🙂

Bella Piekot

ERIF ma zatem faktycznie prosty regulamin. Nie tylko na poziomie struktury czy wyglądu, ale też relacyjności i języka.

Zrób to sam

I najważniejsze – nie my upraszczaliśmy ten dokument. Zrobiła to Kasia Kretkowska – konsultantka prostego języka w ERIF i zespół projektowy. Po prostu dobrze poznali #język3pach, czyli naszą metodę upraszczania tekstu, i przekonali do zmian prawników. Tyle!

————–

PS

  1. Na stronie ERIF znajdziecie wszystkie uproszczone dokumenty, w tym analizowany regulamin.
  2. Wszystkie analizy zrobiła samodzielnie nasza aplikacja Logios Badacz. To z niej pochodzą wykresy. Chcesz ją wypróbować? Zapytaj o bezpłatne konto testowe (biuro@logios.dev).

Komentarze